11 októbra 2015

Čunovo

Najjužnejšia mestská časť Bratislavy. Medzi známe pamiatky patria Kostol sv. Michala Archanjela z 18. storočia, kaštieľ so sýpkou, socha sv. Floriána, Panny Márie, pamätník britským letcom, cyklo trasa po hrádzi Dunaja. Najznámejší je vodácky areál Divoká Voda, ktorý poskytuje výborné tréningové príležitosti pre výkonnostných športovcov a raftérov ale aj amatérskych vodákov.

:: Slovensko > Bratislava > Čunovo

Bratislava Čunovo

erb Čunovo Počet obyvateľov: 1.126
Rozloha: 18,6 km²
Okres: Bratislava V
Poloha: 48°01'42.7"N 17°11'56.4"E / mapa
Nadmorská výška: 130 m n.m.

Erb v zaoblenom štíte je na modrom pozadí znázorený strieborný listnatý strom s koreňmi, po bokoch s dvoma malými zlatými snopmi. Symbolika erbu charakterizuje Čunovo ako poľnohospodársku osadu s bohatými lesmi. Erb vychádza z erbového pečatidla pôvodne samostatnej obce z roku 1689.

Mestská časť Bratislava Čunovo

V roku 1767 vydala Mária Terézia urbariálny patent. Založili sa pozemkové knihy vlastníkov. Zaviedli sa svetské matriky a začali sa písať priezviská. V roku 1905 odkúpili veľkostatky od Zichyovcov gróf Lonay, manžel belgickej princeznej Štefánií. Po prvej sv. vojne sa stalo Čunovo súčasťou Maďarska a názov obce bol Dunacsun. Po skončení 2. sv. vojny 15. októbra 1947 bola zadunajská časť na základe Parížskej mierovej konferencie pripojená k Československej republike. V roku 1972 bola pripojená ako mestská časť k hl. m. Bratislava.

Prírodnými pomermi sa Čunovo začleňuje do západnej časti Podunajskej nížiny na pravom agregačnom vale Dunaja v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Územie katastra má rovinatý charakter. V okolí Čunova sa rozprestierajú dve vodné štrkoviská – územia vodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú vo vysokom stupni ochrany vôd.

V lužných lesov žije jelenia a diviačia zver. Poľovnícky revír sa rozprestiera od hlavného toku Dunaja po hranicu s Maďarskom. Prírodné danosti mestskej časti robia chotár zaujímavým pre milovníkov prírody. Je atraktívny pre vyznávačov prechádzok do prírody, cykloturistiky, včelárov, rybárov i poľovníkov..

Zaujímavosti: Kostol sv. Michala Archanjela z 18. storočia, kaštieľ so sýpkou, socha sv. Floriána, Panny Márie, pamätník britským letcom, areál Divoká Voda.

Pamiatky

Ubytovanie, hotely, penzióny

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Čunovo
Hraničiarska 144/22
851 10 Bratislava 5

Tel: +421(2)62850621
Fax: +421(2)62850629
email: miestnyurad@mc-cunovo.sk
www.cunovo.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Matrika

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára