19 októbra 2015

Dúbravka

Mestská časť sa nachádza v peknom prostredí Chránenej krajinnej oblašti Malé Karpaty a na úpätí štátnej rezervácie Devínska Kobyla. Ponúka veľa kultúrnych pamiatok ako Horánska studňa. Kostol svätých Kozmu a Damiána, Villa rustica, Kamenný či Červený kríž.

:: Slovensko > Bratislava > Dúbravka

Dúbravka kostol

erb Dúbravka Počet obyvateľov: 32.891
Rozloha: 8,6 km²
Okres: Bratislava IV
Poloha: 48°11'19.9"N 17°01'42.6"E / mapa
Nadmorská výška: 265 m n.m.

Erb V modrom štíte na zelenej oblej pažiti stojaca strieborná kamenná čiernomurovaná studňa so zlatou konštrukciou, držiacou striebornú kladku so zlatým lanom, ktorého jeden koniec padá do studne a na druhom konci s hákom je pripevnené červené vedierko, stojace na obrube studne, vpravo od studne dva rastúce zlaté jednolisté dubčeky, z ľavého okraja štítu vyrastajúca strieborná ruka s vystretým ukazovákom smerujúcim k studni.

Mestská časť Bratislava Dúbravka

Názov Dúbravka naznačuje význam erbu, duby sú symbolom, ktorý chráni mestskú časť zhora, zo svahov Devínskej Kobyly. Dúbravka sa nachádza severozápadne od centra Bratislavy v nadmorskej výške 265 m n. m. s rozlohou 8,6 km2 je predposledná pred Lamačom. Nad obcou dominujú kopce Dúbravská Glavica 357 m, Švábsky vrch 367 m, Devínska Kobyla 514 m. V roku 1946 sa Dúbravka stala súčasťou Bratislavy.

História

Archeologické nálezy preukazujú osídlenie územia už v mladšej dobe kamennej a kontinuitu osídlenia v staršej dobe bronzovej. Vykopávky dosvedčujú sídliska Keltov. Nedávno tu boli objavené ostatky významného rímskeho sídla, základy vidieckej usadlosti Villa Rustica.

Prvá písomná správa o Dúbravke pochádza zo 16. st., kedy sa v okolí Bratislavy začali usídľovať utečenci z Chorvátska, tzv. štvrtá vlna chorvátskeho osídlenia v rokoch 1580-1600. Chorváti utekali z vlasti pred Turkami. V okolí Bratislavy chorvátski kolonisti osídlili začiatkom 16. stor. Lamač, Devín a usadili sa aj v Dúbravke.

Po prvej svetovej vojne sa rozparcelovali majetky, renovovali sa historické pamiatky a organizoval sa družstevný život. V tom čase si obyvatelia obce založili Vinohradnícky spolok, Ovocinársky spolok, miestnu organizáciu Červeného kríža, Konzumné družstvo a pod. Obyvatelia, ktorí sa nevenovali poľnohospodárstvu, pracovali prevažne v kameňolome a vo vápenke v Devínskej Novej Vsi, alebo v bratislavskej Patrónke. Časť obyvateľstva zamestnávali zase bratislavské stavebné firmy a závody.

Dňa 5. apríla 1945 Sovietska armáda oslobodila Dúbravku. Dňa 11. mája 1945 bol ustanovený Miestny národny výbor. V apríli 1946 sa Dúbravka stala oficiálnou súčasťou Bratislavy.

Pamiatky

Po niekoľko storočí si zachovávala vidiecky ráz, ktorý sa uchoval aj po pripojení obce k Bratislave. Podstatnejšie zmeny nastali až v 70. rokoch rozsiahlou výstavbou panelákov. Sídlisko kontrastuje s okolitou prírodou, ale aj s historickými pamiatkami ako: kostol sv. Kozmu a Damiána z 1. polovice 18. storočia, dve kaplnky z konca 16. storočia a polovice 19. storočia, historickou Horanskou studňou a veľkým Červeným krížom, sochou sv. Vendelína, sochou Panny Márie a ďalšími pozoruhodnosťami.

Pamiatky, zaujímavosti: Malé Karpaty, Devínska Kobyla, Biele skaly, Horanská studňa, Dúbravské múzeum, Villa rustica, Kostol sv. Kozmu a Damiána s kaplnkou, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Evanjelický kostol, Kostol Ducha Svätého, Bunkre, Kamenný kríž, Lurdská jaskyňa, Pomník Lurdskej Panny Márie, Socha sv. Floriána, Socha sv. Vendelína, Červený kríž, Socha Panny Márie na stĺpe, Stĺp Panny Márie, Pomník padlým v I. sv. vojne, Pamätník kpt. Hoffmmana, Socha Andreja Bagara, Pamätník Ľudovíta Štúra, Náhrobok Dr. Gustáva Husáka.

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2,
844 02 Bratislava

IČO: 00603406
Tel: +421(2)60101100
email: info@dubravka.sk
www.dubravka.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Zdravie
- Detské ihriská
- Školstvo

Fotogaléria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára