20 októbra 2015

Vajnory

Vajnory ležia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr, ktorá je zaradená do európskej chránenej siete Natura 2000. V blízkosti mestskej časti sa nachádzajú Vajnorské jazerá. Vajnory sú tiež súčasťou Malokarpatskej vinnej cesty a centrum Vajnor je od roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

:: Slovensko > Bratislava > Vajnory

Vajnory

erb Vajnory Počet obyvateľov: 5 381
Rozloha: 13,5 km²
Okres: Bratislava III
Poloha: 48°12'15.2"N 17°12'23.8"E / mapa
Nadmorská výška: 130 m n.m.

Erb V červenom štíte strieborný vinohradnícky nožík a strieborný strapec hrozna, sprevádzané vpravo dvomi zlatými šikmými štvorlupeňovými ružičkami. Vinohradnícky a hovoriaci motív podľa menšieho erbového pečatidla Vajnor zo 16. storočia.

Mestská časť Bratislava Vajnory

Severozápadná časť územia Vajnôr je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. V tesnej blízkosti katastrálnej hranice Vajnôr sa nachádza Národná prírodná rezervácia Šúr (mokraď s pôvodným jelšovým lesom, obklopeným mokrými lúkami, tokmi a kanálmi a Panónskym hájom - zvyškom nižinného teplomilného dubovo-hrabového lesa, s rybníkom a štrkoviskami) , zaradená do siete európsky významných chránených území NATURA 2000. Regionálne biocentrá sú Vajnorská dolina, Vajnorské jazerá, Sprinzlov majer, Račiansky kanál a potok Struha.

Prvé správy o osídlení na území Vajnor sú z mladšej doby železnej - laténskej, teda z obdobia pred približne 2300 rokmi. Pri výstavbe diaľnice archeológovia odkryli aj slovansko-avarské pohrebisko s desiatimi kostrovými hrobmi a šiestimi slovanskými popolnicami starobylého tvaru. Nálezisko sa nezachovalo.

V období Veľkomoravskej ríše tu boli osady Prača a Dvorník, patrili hradisku na bratislavskom hradnom kopci. Obyvatelia Dvorníka slúžili feudálom z blízkeho okolia a hradu s povinnosťou dodávať víno, v Prači žili bojovníci, ktorí strieľali z praku alebo vyrábali zbrane.

Zaujímavosti: Národná prírodná rezervácia Šúr, Natura 2000, Vajnorské jazerá, Malokarpatská vinna cesta, centrum Vajnor je pamiatková zóna.

Pamiatky

  • Kostol Sedembolestnej Panny Márie národná kultúna pamiatka, rímsko-katolícky kostol pôvodne zasvätený sv. Ladislavovi pochádza z 13 storočia, hlavný oltár z konca 19. storočia, nástenné maľby zdobia vajnorské ornamenty.
  • Socha sv. Floriána národná kultúrna pamiatka - socha sv. Floriána z roku 1832
  • Vajnorský ľudový dom národná kultúrna pamiatka - tradičné obydlie vajnorských vinohradníkov, ľudové maľby interiéru, zbierka ľudovej keramiky a výšiviek, vajnorský ľudový kroj.
  • Vajnorská Madona - soška z dubového dreva zo zač. 14 storočia. V pravej ruke drží vladárske jablko, v ľavej Ježiška. Objavili ju na povale kostola sv. Ladislava v r. 1941, v r. 1943 -1967 stála na konzole lode kostola Klarisiek v Bratislave, dnes je v zbierkach Mestského múzea v Bratislave, replika na Miestnom úrade Vajnory.
  • Vajnorský ornament - nástenné ornamenty, dielo ľudových maliarok. Najznámejšou, ale aj najslávnejšou z nich bola Katarína Brúderová. Jej najobľúbenejším motívom bola téma vtáka pelikána, ktorý si trhá vlastné srdce, aby nakŕmil svoje hladné mláďatá.
  • Vajnorský vinohradnícky spolok - nadväzuje na stáročné vinohradnícke tradície. Organizuje jesenné Dni otvorených pivníc a Svätojánske žehnanie mladého vína na druhý vianočný sviatok. Existuje od r. 2003.
  • Vajnorský okrášľovací spolok - folklórna skupina, pokračovateľ ľudovej tradície obce. Oživuje staré ľudové obyčaje ako sú fašiangy, dožinky, vinobranie, vajnorská tradičná svadba a iné zvyky ročných období, napr. odovzdávanie dobytka, spisovanie vína financmi, šibačka, odovzdávanie dožinkového venca, rukovačka, vajnorské tance - Mazurka, Sotyš, Hrozená, Kovárska, Židovská, ukážka vajnorskej svadby - čepenie nevesty a i.
  • Vajnorská dychovka - pokračovateľ súboru Vajnorák, najstaršej dychovej hudby na Slovensku, ktorú založil Václav Kubišta v r. 1866.
  • Vajnorské letisko - najstaršie letisko na Slovensku, 4.5.1919 tu malo pristáť vojenské lietadlo s M. R. Štefánikom, 23.10.1923 začala pravidelná letecká linka Praha - Bratislava Vajnory, r.1927 - prvý aeroklub na Slovensku, od r. 1930 organizovanie kurzov pre pilotov.

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Tel: 0850 242524
email: vajnory@vajnory.sk
www.vajnory.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Doprava
- Zdravie
- Školstvo

Fotogaléria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára