17 októbra 2015

Devín

Najturistickejšia mestská časť Bratislavy. Obľúbenou atrakciou je výlet loďou na hrad Devín, ktorý je centrom kultúry spoločne so sezónnymi expozíciami Mestského múzea hradu. V areáli Starého kameňolomu je Geologické múzeum s expozíciou základných stavebných prvkov masívu Devínskej Kobyly.

:: Slovensko > Bratislava > Devín

Devín

erb Devín Počet obyvateľov: 1.179
Rozloha: 14 km²
Okres: Bratislava IV
Poloha: 48°10'26.7"N 16°59'08.4"E / mapa
Nadmorská výška: 125 m n.m.

Erb v modrom štíte zaobleného v spodnej časti je vyobrazený strieborný zlatokrídly, zlatým prstencom nimbovaný býk svätého Lukáša v zlatej zbroji, kráčajúci po zlatej stuhe s nápisom S. LVCAS.

Mestská časť Bratislava Devín

Od dávna je Devín známy ako vinárske mestečko, ktoré vyrástlo na križovatke dvoch obchodných ciest: jantárovej a podunajskej. Prvé písomné zmienky o Devíne sú z roku 1237, v roku 1428 už nadobúda charakter mestečka, ktoré bolo poddané pánom Devínskemu hradu. Samostatnosť dostáva v roku 1568 od cisára Maximiliána, neskôr sa stáva významným trhovým miestom. Vďaka obchodu nastal rozmach remesiel, vznikli cechy: lodníkov, rybárov, hrnčiarov, obuvníkov a vinohradníkov. Prekvitalo aj pestovanie ovocia a zeleniny aj lodná doprava, v roku 1829 vznikla Dunajská-paroplavebná spoločnosť.

Veľký vzostup zaznamenal Devín v rokoch 1870 až 1890 Lafranconiho kameňolomom, ktorý dodával kameň na regulovanie brehov Dunaja. Devín je preslávený ríbezľovým vínom, s výrobou ktorého začal roku 1922 Alois Sonntag, vinice na jeho územi sa prvýkrát spomíjajú už v roku 1254. Zloženie obyvateľstva bolo do konca druhej svetovej vojny rozmanité. Žili tu v harmónii vedľa seba Nemci, Maďari, Slováci, židia a Chorváti. Devín bol raz v rukách uhorských, raz rakúskych, maďarských, českých i slovenských. K Bratislave bol pripojený roku 1946.

Hrad Devín

Hrad stojí na mohutnom skalnom brale, pod ktorým ústí rieka Morava do Dunaja. Miesto nad sútokom riek má strategickú polohu, preto bolo osídlené už od neolitu. Za čias Ríma tu bola predsunutá rímska strážna hliadka. Opevnenie na hradnom vrchu vybudovala rímska posádka a bolo súčasťou hraničného obranného systému Rímskej ríše, Limes romanus. Od roku 1961 je Devínsky hrad Národnou kultúrnou pamiatkou.

Toto rozsiahle hradisko, chránené od Dunaja vysokým bralom a od severovýchodu priekopami a zemnými valmi, bolo v období Veľkej Moravy jednou z najdôležitejších pevností proti expanzii Franskej ríše, významným hospodárskym a vojenským centrom. Hrad strážil križovatku obchodných ciest a brod cez rieku Moravu. Devín dodnes ostáva symbolom prvého štátu Slovanov na našom území. Veľkomoravskej ríše. V 13. storočí, v období rakúsko-uhorských bojov, slúžil ako pohraničný strážny hrad, ktorého úlohou bolo strážiť Devínsku bránu.

Hrad sa v 15. storočí stal majetkom Garayovcov, za ktorých sa realizovala najväčšia stavebná činnosť v gotickom slohu – postavili gotický palác s dvoma poschodiami. Ďalšiu renesančnú podobu hradu ovplyvnili jeho nasledujúci majitelia. Roku 1460 sa vlastníkmi hradu stali Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Od roku 1527 – 1606 to boli Báthoryovci. Posledné opevňovacie práce sa uskutočnili v čase opätovného nátlaku Turkov, kedy hrad patril rodu Pállfyovcov (1635 – 1918). Po zániku tureckého nebezpečenstva stratil Devín svoj obranný význam a v 18. stor. sa začal pomaly rozpadávať. Jeho zánik urýchlili napoleónovské vojská, ktoré roku 1809 vyhodili horný hrad do povetria.

V prvej polovici 19. storočia sa hrad stal symbolom slávnej minulosti Slovákov a ich národnej samobytnosti a od roku 1836 miestom výletov štúrovskej mládeže. K stému výročiu výletu štúrovcov na Devín, bola na hrade umiestnená pamätná tabuľa zobrazujúca Ľudovíta Štúra. Po druhej svetovej vojne bol vybudovaný amfiteáter a vznikla tradícia Všeslovanských dní.

Pamiatky, atrakcie

Zaujímavosti: výlet loďou, hrad Devín, Mestské múzeum, Starý kameňolom, Geologické múzeum, Devínska Kobyla, cyklotrasy.

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava 46

IČO: 00603422
Tel: +421(2)60202511
email: info@devin.sk
www.devin.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Doprava
- Zdravie
- Školstvo

Fotogaléria

vinohrady Devínske lesy Kostol sv Kríža Cyril a Metod Devín

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára