13 októbra 2015

Jarovce

Mestská časť Jarovce sa nachádza v blízkosti štátnej hranice s Rakúskom, tu je situovaný hraničný priechod Jarovce Kittsee. Medzi známe kultúrne pamialky patrí kostol Svätého Mikuláša, pôvodne postavený bez veže, ktorú postavili v roku 1884.

:: Slovensko > Bratislava > Jarovce

Jarovce

erb Jarovce Počet obyvateľov: 1.712
Rozloha: 21,3 km²
Okres: Bratislava V
Poloha: 48°03'54.2"N 17°06'49.0"E / mapa
Nadmorská výška: 136 m n.m.

Erb obnovený erb Jaroviec tvorí zelený štít s oblým spodným okrajom, na ktorom je medzi dvoma zlatými klasmi strieborný lemeš, symbol poľnohospodárstva.

Mestská časť Bratislava Jarovce

Vzhľadom na polohu obce možno predpokladať, že toto územie bolo osidlené v rímskej dobe, keď susedné Rusovce - antická Gerulata - boli významným článkom v komplexe pevností pohraničnej oblasti severných provincií Rímskej ríše. Zemepisnou polohou Jarovce spolu s Rusovcami a Čunovom nepatrili do Bratislavskej stolice, ale do Zadunajska, kde o vzniku uhorského kráľovstva mali dôležitú úlohu v obrane štátu.

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1208. V listine spomenutá dedina Ban sa nachádza v priestore dnešných Jaroviec, čo dokazujú aj posledné archeologické nálezy z miestneho cintorína. Zdá sa že obec Ban v 15 storočí zanikla, a to na následky veľkej morovej epidémie v západnom Zadunajsku v rokoch 1409 až 1410 a v dôsledku vyčerpávajúcich bojov medzi Matejom Korvínom a nemeckým cisárom Fridrichom III. práve v tomto priestore.

Dnešné Jarovce vznikli v prvej polovici 16. storočia. Obec založili chorváti aj ju nazvali Chorvatskou Vsou - Horváth falu. Osobitne sa vžilo nemecké pomenovanie Kroatisch Jahrendorf. pretože obec od svojho vzniku bola súčasťou Kopčianskeho panstva - Rakúsko.

Po prvej svetovej vojne, ked sa na Trianonskej konferencii upresnili hranice Československej republiky, Jarovce pripadli Madarsku. K Československu boli pripojené až 15. októbra 1947. V rokoch 1947 až 1950 administratívne patrili k miestnej správnej komisii v Rusovciach. Dňa 9. augusta 1950 zriadili v Jarovciach miestny národný výbor. Patrili do okresu Bratislava-vidiek. Od 1. januára 1972 sa stali súčasťou Bratislavy.

Zaujímavosti: hraničný priechod Jarovce Kittsee, kostol Svätého Mikuláša, Jarovská bažantnica.

Pamiatky

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Jarovce
Palmová 394/1
851 10 Bratislava 5

IČO: 00304603
DIČ: 2020910859
Tel: +421(2)62860178
email: starosta@jarovce.sk
www.jarovce.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Zdravie
- Školstvo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára