18 októbra 2015

Karlova Ves

Karlova Ves bola obývaná už v paleolite. Nachádza sa tu známe sídlisko Dlhé diely, Slovenská televízia, ZOO, najväčši bratislavský dunajský ostrov Sihoť. V tejto mestskej časti musíte navštíviť Botanickú či Vodárenskú záhradu, lesy na Kobyle alebo Železnej Studienke.

:: Slovensko > Bratislava > Karlova Ves

Karlova Ves

erb Karlova Ves Počet obyvateľov: 33.350
Rozloha: 11 km²
Okres: Bratislava IV
Poloha: 48°09'32.0"N 17°03'06.4"E / mapa
Nadmorská výška: 160-260 m n.m.

Erb V modrom štíte zaoblenom v spodnej časti je zlaté veľké písmeno C, v jeho vnútornej strane vyrastajúci zlatý strapec hrozna. Písmeno C symbolizuje kráľa Karola I. Róberta, strapec hrozna pripomína vinohradnícke tradície u pôvodného obyvateľstva v tejto časti Bratislavy.

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Karlova Ves, mestská časť Bratislavy patrí do okresu Bratislava IV a rozkladá sa na svahoch Malých Karpát pri koryte Dunaja, v nadmorskej výške 165 - 260 m n. m. Na svahoch Malých Karpát sa zachovali teplomilné dubové lesy, pri Dunaji lužné lesy. Súčasťou Karlovej Vsi je ostrov Sihoť nachádzajúci sa medzi hlavným tokom Dunaja a Karloveským ramenom, ktorý bol 2012 vyhlásený za chránený areál predstavujúci súčasť európskej sústavy ochrany prírody Natura 2000 ako zdroj pitnej vody. Väčšina obytnej časti Karlovej Vsi má charakter sídliska.

História

Archeologické nálezy na Dlhých dieloch a Starých gruntoch odhalili hrubé kamenné nástroje z riečnych okruhliakov z doby kamennej, spred 250 000 až 300 000 rokov.

Roku 1288 vydal panovník Ladislav IV. listinu, v ktorej ocenil početné služby a zásluhy známeho bratislavského richtára Jakuba preukázané kráľovskej korune a daroval mu zeme medzi dvoma Vydricami. V listine sú dosť presne vymedzené hranice darovaného územia. Východný okraj tvoril potok Veľká Vydrica, ktorý pramení na Železnej studničke, jeho tok pokračuje cez Mlynskú dolinu a vlieva sa do Dunaja. Na západe bola hraničným potokom Suchá Vydrica (dnes Karloveský potok), na juhu lemoval darované územie Dunaj a na severe “veľká cesta” vedúca do Stupavy. Richtár Jakub územie medzi dvoma Vydricami znova vybudoval, založil vinice, postavil mlyny (asi od r. 1343), vystaval osady a využíval miestne lesy. Osada sa rozšírila a neskôr sa ťažisko stredovekého osídlenia presunulo do bratislavského predmestia, ktoré pomenovali tým istým názvom Vydrica.

Pamiatky

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela (1935 prestavaný z Kaplnky sv. Jána Nepomuckého z 1860) a rímskokatolícky františkánsky Kostol a Kláštor sv. Františka z Assisi (1999 – 2003), na sídlisku Dlhé diely rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (1995). Areály viacerých vysokých škôl a študentských domovov, areál RTVS. Botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty UK (1942), Zoologická záhrada v časti Mlynská dolina (1959); lodenica Karloveská zátoka (1934), Vodárenské múzeum (2007) sídli v historických priestoroch bývalej čerpacej stanice z 1886, expozícia technických pamiatok na ostrove Sihoť, 1985 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Cintorín Slávičie údolie (1912) s hrobmi významných osobností.

Zaujímavosti: sídlisko Dlhé diely, budova Slovenskej televízie, dunajský ostrov Sihoť, Botanická záhrada, Zoologická záhrada, Vodárenské múzeum, vodárenská záhrada, most Lafranconi, Železná studienka, tunel Sitina.

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

IČO: 00603520
Tel: +421(2)70711202
email: info@karlovaves.sk
www.karlovaves.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Doprava
- Zdravie
- Školstvo

Fotogaléria

Miestny úrad Karlova Ves Karloveské rameno vodácky klub Karlova Ves - most Lafranconi graffiti Karlova Ves miestny úrad Karlova Ves - miestny úrad

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára