12 októbra 2015

Rusovce

V roku 1990 boli Rusovce vyhlásené za pamiatkovú zónu. Majú výnimočnú geografickú polohu, od rímskej doby vedie cez toto územie obchodná cesta z dnešného Maďarska do Rakúska. Medzi významné kultúrne pamiatky patria Rusovský kaštieľ, Rusovský park, Evanielický kostol, Kostol sv. Vita a múzeum Antická Gerulata.

:: Slovensko > Bratislava > Rusovce

Rusovce

erb Rusovce Počet obyvateľov: 4.133
Rozloha: 25,6 km²
Okres: Bratislava V
Poloha: 48°03'17.0"N 17°08'31.0"E / mapa
Nadmorská výška: 136 m n.m.

Erb a vlajka erb tvorí v spodnej časti zaoblený štít, v ktorom na modrom pozadí stojí zlatý dvojchvostý lev na zelenom kopci, otočený doprava v kroku, držiaci v pravej prednej labe vytasenú striebornú šabľu. Vlajku tvoria tri vodorovné nerovnako široké pruhy, pričom dva krajné, horný modrý a dolný zelený, sú širšie ako medzi nimi vložený žltý pruh. Vlajka je zakončená tzv. lastovičím chvostom.

Mestská časť Bratislava Rusovce

Bratislavská mestská časť Rusovce (iné názvy: maďarsky Oroszvár, nemecky Karlburg, chorvátsky Rosvar) leží na pravom brehu Dunaja, južne od mestskej časti Petržalka v okrese Bratislava V. Rusovce svojím charakterom pripomínajú menšie mesto.

Atrakcie - Rusovce poskytujú možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Reštauračné zariadenia vyhľadávajú aj Bratislavčania. Blízkosť dunajskej hrádze poskytuje možnosti cyklistom, futbalový štadión. Stála expozícia Mestského múzea Gerulata približuje stopy po Rimanoch. Kaštieľ Rusovce a priľahlý park patria k obľúbeným oddychovým miestam Bratislavčanov, žiaľ prestavba kastieľa bola pozastavená, preto je verejnosti nedostupný a chátra. Anglicky park je verejnosti prístupný. V Rusovciach sídli Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý je profesionálnym umeleckým telesom, pôsobí v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949.

Prírodné podmienky - Rusovce sú spolu so susediacou mestskou časťou Čunovom najjužnejšie položenou mestskou aglomeráciou Bratislavy. Katastrálne územie Rusoviec sa rozkladá v rovine, zo severovýchodu ohraničené tokom rieky Dunaj (resp. hrušovskou zdržou). Kataster na tomto území zasahuje do jedinečnej prírodnej rezervácie – Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy; nájdeme tu zaujímavé výtvory – Rusovské rameno a Rusovské jazero. Vďaka tomu sú Rusovce pomerne obľúbenou a vyhľadávanou rekreačnou lokalitou.

Dejiny - Rusovce majú veľmi zaujímavú a pestrú históriu. Okrem historických udalostí regionálneho dosahu tu zanechali svoje stopy aj pohyby svetového významu. Počiatky osídlenia terajšieho územia Rusoviec siahajú do staršej bronzovej doby (2200 – 1600 p.n.l.). Na mieste tunajšieho cintorína boli objavené dve desiatky hrobov tzv. wieselburskej kultúry. Okrem ľudských pozostatkov sa našla aj keramika a drobné bronzové predmety.

Zaujímavosti - obchodná cesta z Maďarska do Rakúska, Rusovský kaštieľ, Rusovský park, Evanielický kostol, Kostol sv. Vita, múzeum Antická Gerulata.

Pamiatky

Hotely, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová ulica č. 8
851 10 Bratislava-Rusovce

IČO: 00304611
DIČ: 2020910870

Tel: +421-2-68207011
Fax: +421-2-68207013
email: starostka@bratislava-rusovce.sk
www.bratislava-rusovce.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Matrika
- Školstvo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára