12 decembra 2016

Sprievodca po Bratislave a Bratislavskom kraji

B

ratislava, Bratislava, tam zapadla Slávov sláva... Tak si náš ľud v piesni vylieval svoj žiaľ, keď nad celým jeho životom viseli ťažké chmáry poroby. No v tejto Bratislave, ktorá bola a vždy bude citlivým srdcom Slovenska, vyšlo aj slnka nových, radostnejších a slávnejších dní. V ten svetlý, jarný deň, keď v apríli 1945 vkročili do ulíc Bratislavy hrdinskí sovietski vojaci, začala sa nová história nielen našej metropole nad Dunajom, ale aj nová história slobod-ného Slovenska.

Z Bratislavských deejín

HRAD, PODHRADIE A MESTO
- Z najranejších dejín hradu a podhradia
- Začiatky mesta
- V duchu doby gotickej
- Hlavným mestom Uhorska
- Pálfyovské obdobie na hrade
- Malá Viedeň
- Zánik hradu
- Nová Bratislava
- Slavín
ACADEMIA ISTROPOLITANA
DOBYVATELIA BRATISLAVY
- Napoleon obsadzuje Bratislavu
REMESELNÍCKE CECHY
- Obranné úlohy cechov
- Cechové artikule
SLOVENSKÝ LITERÁRNY ŽIVOT
- Osvietenie
- Evanjelické lýceum
- Ľudovít Štúr
VLK JÁN KEMPELEN - BRATISLAVSKÝ GÉNIUS
ALBUM ZLOČINCOV
BRATISLAVA UMELECKÉ MESTO
SVETOVÍ HUDOBNÍCI v BRATISLAVE
BRATISLAVSKÝ ROBINSON - KAROL JETTING
BRATISLAVSKÉ VINOHRADNÍCTVO
PAMÄTNÉ STAVBY BRATISLAVY
- Michalská brána
- Palác Univerzitnej knižnice
- Pioniersky palác
- Palác Sboru povereníkov
- Slovenská národná galéria
- Historické jadro mesta
- Hlavné námestie
- Diebrovo námestie
- Stará radnica
- Mestské múzeum
- Radníčné gobelíny
OSLOBODENIE BRATISLAVY

Milá a blízka je dnes Bratislava každému občanovi našej ľudovodemokratickej republiky a právom si ju obľúbi každý návštevník z cudziny. Staré kultúrne pamiatky, hrad, kostosly, paláce, všetko rozpráva o zašlých časoch, keď tieto hodnoty vytvárali šikovné ruky a um nášho ľudu a predsa mu nemali patriť. Dýcha z nich minulosť, ktorá sa už iba so závisťou môže dívať na prítomnosť a budúcnosť, Na nový, búrlivý rozvoj hlavného mesta Slovenska, ktoré sa u slobodnej ľudovodemokratickej republike rozvíja a rozkvitá ako nikdy predtým.

Bratislava očividne rastie a krásnie. Zo dňa na deň mení svoju tvár a to k lepšiemu. Vyrastajú v nej nové moderné ulice a štvrte, stáva sa radostným domovom šťastnej generácie, ktorá si ju s láskou a zodpovednosťou buduje. Denne do nášho hlavného mesta prichádzajú tisícky návštevníkov z celej republiky i zo zahraničia, Bratislava ich víta priateľsky a úprimne a chce im ako vzorný hostiteľ poskytnúť všetko, aby sa medzi jej múrmi dobre cítili, jej kultúrne a umelecké stánky, jej bohaté obchodné strediská, jej zdravotnícke a vedecké ustanovizne sa usilujú a to s úspechom, aby dosiahli svetovú úroveň a uspokojili aj tých najnáročnejších.

Aby sme všetkým milým hosťom a návštevníkom nášho hlavného mesta pomohli pri poznávaní krás a pamätihodností Bratislavy a Bratislavského kraja, vydávame túto skromnú, ale ako veríme, užitočnú publikáciu. Bude im ozaj dobrým sprievodcom pri poznávaní krás nášho hlavného mesta ako aj pomocníkom pri nákupoch a vybavovaní úradných záležitostí.

Publikáciu „Sprievodca po Bratislave a Bratislavskom kraji" s mapovou prílohou vydalo vydavateľstvo Sloboda, Bratislava, ul. Obrancov mieru 6 c. Spracoval redakčný kolektív. Šéfredaktor publikácie Juraj Ohrival. Fotografie Anton Šmotlak.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára