22 októbra 2015

Lamač

Najmenšia mestská časť Bratislavy. Tunajšou dominantou je rímskokatolícky Kostol svätej Margity; nachádza sa tu aj kaplnka svätej Rozálie z roku 1682. Významnou pamiatkou je pomník ukončenia rakúsko-pruskej vojny, tiež pamätník na padlých Lamačanov počas prvej svetovej vojny. Za voľnočasovými aktivitami môžete cez leto zájsť napríklad na kúpalisko Lamač, zašportovať si môžete na futbalovom ihrisku či na zimnom štadióne.

:: Slovensko > Bratislava > Lamač

Lamač

erb Lamač Počet obyvateľov: 7.300
Rozloha: 6,5 km²
Okres: Bratislava IV
Poloha: 48°11'38.3"N 17°03'08.6"E / mapa
Nadmorská výška: 220 m n.m.

Erb na modrom štíte oblého spodku je vyobrazená striebro odetá zlatovlasá zlatokorunovaná svätá Margita v červenom plášti, v pravici so zlatým ďatelinkovým krížom, v ľavici so zlatou polovičnou palmovoou ratolesťou, vyrastajúca spoza zlatého na chrbát položeného obráteného bezkrídleho draka.

Mestská časť Bratislava Lamač

Prvá písomná zmienka o Lamači sa objavila na listine z roku 1547. Názov Lamač pravdepodobne vyplynul zo zamestnania obyvateľov, v roku 1506 pracovali v kameňolome Sidina lámači kameňa menom Ján a Lukáš chorvátskeho pôvodu. Mikuláš Skerlič narodený v roku 1517 tvrdil, že jeho rodičia postavili prvé primitívne domy v Lamači, potom vznik Lamača možno posunúť do roku 1506 a chorvátskeho lámača kameňa Jána, prípadne Lukáša, považovať za otca Mikuláša Skerliča. Prvýkrát sa slovanský názov Lamača spomína na listine zo 7.januára 1549 ako "Lamach".

História Lamača

História Lamača je dlhá, v južnej časti sa nachádzala dedina neznámeho mena, ktorá zanikla roku 1241. Dedinu Lamač založil roku 1506 Ján Skerlič. Roku 1548 už mesto Bratislava, ktorej Lamač patril požadovalo 12 zlatých a aj vymenovalo richtára. Lamač mal vtedy 46 domov, 1556 mal 54, 1580 mal už 80. Roku 1561 postihol Lamač požiar. Určitú náhradu za škody prinieslo zriadenie hostinca, kde mohli Lamačania čapovať vlastné víno. Od toho času však takmer každá generácia prežila aspoň jedno trpké obdobie. V nasledujúcich rokoch spôsobovali škody protiturecké vojská, ktoré v roku 1624 Lamač vydrancovali.

Stále pohromy spôsobili, že Lamač upadal. Nevládal vydržiavať farára ani učiteľa, preto v rokoch 1634-1752 bol Lamač pod správou Záhorskej Bystrice. Roku 1679 sa rozšírila epidémia moru. Rok nato posvätili kaplnku sv. Rozálie, ktorá mala ľudí chrániť proti moru. Potom počas Rákocziho povstania bol Lamač 4 razy vydrancovaný (1703-1711). To už žilo v Lamači len 39 rodín, ktorých počet preriedil ďalší mor roku 1714. Dedina sa postupne vzmáhala, roku 1752 sa osamostatnila, v roku 1755 ju postihol ďalší požiar. Záznamy z roku 1768 udávajú 124 domácností so 620 obyvateľmi. Počiatok 19. stor. primnáša vojny a utrpenie. V roku 1831 sa objavila cholera, napriek tomu má Lamač v roku 1837, 919 obyvateľov. V roku 1846 sa stavia železnica, ale medzi robotníkmi vypukol týfus a zachvátil aj dedinu. Rok 1848 priniesol zrušenie poddanstva, takže dedina prestala byť poddanou obcou Bratislavy.

Druhá svetová vojna 1939-1945, najmä jej začiatok bol mimoriadne búrlivý. Obec sa zapísala aj do dejín SNP, keď batéria umiestnená v Lamači prešla k povstalcom. Koncom marca 1945 sa priblížil front k Bratislave. Jednotky sovietskej armády oslobodili Lamač 5.aprila 1945. Od 1.apríla 1946 sa Lamač zlúčil s Bratislavou, odvtedy sú dejiny Lamača spojené s dejinami Bratislavy.

Zaujímavosti: rímskokatolícky Kostol svätej Margity, kaplnka svätej Rozálie, pomník ukončenia rakúsko-pruskej vojny, pamätník padlých Lamačanov počas prvej svetovej vojny, kúpalisko Lamač, futbalové ihrisko, zimný štadión.

Pamiatky

Hotely, ubytovanie

  • Ubytovňa Rosi

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9,
841 03 Bratislava

Tel: +421(2)64780065
email: info@lamac.sk
www.lamac.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Doprava
- Školstvo

Fotogaléria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára