24 októbra 2015

Vrakuňa

Jej osídlenie siaha pravdepodobne až do ranného stredoveku. Dôkazom toho je starý slovenský názov osady - Vrač (lekar alebo čarodejnik). V dnešnej Vrakuni sa môžete poprechádzať vo Vrakunskom lesoparku, nachádza sa tu nový kostol Mena Panny Márie, deti sa vedia zabaviť v Centre detskej tvorivosti.

:: Slovensko > Bratislava > Vrakuňa

Vrakuňa

erb Vrakuňa Počet obyvateľov: 20.100
Rozloha: 10,3 km²
Okres: Bratislava II
Poloha: 48°08'40.8"N 17°12'25.2"E / mapa
Nadmorská výška: 130 m n.m.

Erb Nad spodným okrajom modrého štítu je zlatá otvorená, červeno podšitá koruna, stredným listom čiastočne prekrývajúca strieborný pruh, nad ktorým sa vznáša strieborné kvádrované opevnenie po bokoch s dvoma červeno zastrešenými vežami s okrúhlymi strieľňami, medzi vežami vyčnieva spoza hradby strieborná strecha s veľkým zlatým krížom. Podľa odtlačku erbového pečatidla Vrakune zo 16. stor. Brvno symbolizuje Malý Dunaj, architektúra opevnenia spolu s korunou má nápadne príbuzný obsah s neďalekým Prievozom, ktorý je takisto súčasťou hlavného mesta Slovenskej republiky.

Mestská časť Bratislava Vrakuňa

Vrakuňa sa nachádza na oboch brehoch Malého Dunaja na východnom okraji Bratislavy, smerom cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Na jednej strane Malého Dunaja hraničí s osadou Podunajské Biskupice, na druhej s bratislavskou Trnávkou, ktorá sa veľmi rýchlo rozrastá. V blízkosti sa nachádza veľké nákupné stredisko vedľa letiska Milana Rastislava Štefánika.

Vrakuňa je právom pyšná na svoju zeleň, ktorá je bratislavským skvostom. Reprezentuje ju Vrakunský lesopark tzv. lesík, ktorý nadväzuje na oddychovú zónu v rámci dunajskej hrádze. Lesopark Vrakuňa je vhodný na oddych pre celú rodinu aj na romantické prechádzky. Pri postupnom zveľaďovaní lesoparku sa oživujú aj brehy Malého Dunaja.

História

Vrakuňa v minulosti tvorila súčasť bratislavského hradného panstva. Jej osídlenie siaha do včasného stredoveku. Dôkazom je starý slovanský názov osady – Vrač (lekár alebo čarodejník). S prvým názvom Verekne (Vrakuňa) sa stretávame v roku 1290, kedy osada – založená roku 1279 – dostáva názov od svojho majiteľa Lörinca Verekenyiho, ktorý v tom čase získal kráľovský majetok. Neskôr obec prešla do majetku mesta Bratislava.

Ťažkým obdobím bolo pustošenie Vrakuňe vojskami sultána Galgu roku 1683, kedy cez Vrakuňu prechádzal sprievod 8000 vojakov do Bernolákova, pre Imricha Tököliho. Zničil celú dedinu vrátane mosta. Obyvatelia Vrakuňe opustili príbytky a skrývali sa v lesoch dunajských ostrovov. Mnohí prišli o život, ale formovala sa istá kontinuitu obyvateľstva. Do roku 1768 sa počet obyvateľov zvýšil približne na úroveň, aká bola pred rokom 1683 a to 41 rodín osadníkov, boli však omnoho chudobnejší.

V roku 1948 bola obec úradne premenovaná z Verekne na Vrakuňu a do roku 1971 bola samostatnou obcou, ktorú riadil „Okresný národný výbor Bratislava – vidiek“. Dňom 1. januára 1972 sa Vrakuňa stala súčastou hlavného mesta Bratislavy a od roku 1990 je jednou zo 17 mestských častí Bratislavy, na rozlohe 10,3 km² žije viac ako 20.000 obyvateľov.

Zaujímavosti: Vrakunský lesopark, nový kostol Mena Panny Márie, Centrum detskej tvorivosti.

Pamiatky, zaujímavosti

  • Vrakunský lesopark - príroda sa po zime prebúdza a mestská časť Bratislava-Vrakuňa začala s plánovanou výsadbou stromov v lesoparku. V priebehu jedného aprílového týždňa sa vysadilo 52 nových stromov. Finančne prispel aj miestny poslanec Tomáš Galo, ktorý pomohol vysadiť 22 briez, začo mu ďakujeme. Ďalej sa vysadilo 30 kusov ihličnatých stromov, ktoré príjemne oživili lesopark.
  • Modrá lávka - každý obyvateľ pozná modrú lávku ktorá spája Vrakuňu s lesoparkom - symbol lesoparku vo Vrakuni. Ľudia cez ňu prejdú, keď sa chcú dostať na cintorín, keď si idú zabehať a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Je využívaná denne a čas ju poznamenal natoľko, že si vyžiadala rekonštrukciu. Lávka je dnes už opravená, modro namaľovaná a znovuotvorená pre všetkých, pripravená slúžiť dlhé roky. Oceľová lávka pre chodcov premosťuje Malý Dunaj. Visutý nosný systém lávky je tvorený oceľovým hlavným nosníkom zaveseným na oceľových lanách vedených cez dva krajné oceľové pylóny do železobetónových kotevných blokov na oboch brehoch rieky.
  • Pomník padlým v 1. svetovej vojne - pomník padlým vo Vrakuni stojí v parku pri hlavnej ceste do Vrakuni na Hradskej ulici. Pomník je tvorený hranolovým podstavcom so stupňovitou podnožou. Podstavec je v tvare hranola lemovaného na nárožiach vlysom z vavrínových listov. Na stranách podstavca sú umiestnené tabule s menami padlých. Na podstavci je postava vojaka v prilbici a vo vojenskom odeve opierajúceho sa opušku. V tvári má vojak výraz smútku nad stratou kamarátov v boji. V prekrížených rukách drží vetvičku.
  • Mohyla generála M. R. Štefánika - pamätník generála Milana Rastislava Štefánika je pamätné miesto v katastrálnom území obce Most pri Bratislave, symbolický pamätník na mieste, kde tragicky zahynul Milan Rastislav Štefánik s talianskou posádkou v dôsledku zrútenia lietadla, v ktorom všetci spoločne leteli z talianskeho Terstu na Slovensko.
  • Kostol Mena Panny Márie - sa nachádza v mestskej časti Vrakuňa, v okrese Bratislava II na Poľnohospodárskej ulici. Kostol a kaplnka boli navrhnuté ako kompozícia dvoch solitérov, ktoré sú previazané architektonicky aj funkčne.
  • Pamätník Antonína Valeša
  • Nemecký vojnový pamätník
  • Letisko Milana Rastislava Štefánika - bratislavské letisko sa nachádza v Ivánke pri Dunaji. V porovnaní s inými letiskami hlavných miest je bratislavské letisko menšie s jedným terminálom, v ktorom je osem brán pre medzištátne lety a jedna pre vnútroštátne.
  • Kamenný kríž - v blízkosti kostola vo Vrakuni je postavený kamenný kríž. Kríž je tvorený hranolovým podstavcom s nízkym soklom. Podstavec je ukončený profilovanou rímsou, v osi kríža prelomenou do tvaru trojuholníka. Rímsa je zdobená plastickým ornamentom. Na čelnej strane podstavca je plytká nika v tvare oblúka s trojlaločným motívom a textom:“ Ave Crux“ 1904. Renovatio 1994. Na podstavci je kamenný kríž s ramenami kríža ďatelinovo ukončenými.
  • Kaplnka sv. Petra a Pavla

Hotely, apartmány, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7,
82107 Bratislava

Tel: +421(2)40204811
email: podatelna@vrakuna.sk
www.vrakuna.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Doprava
- Školstvo

Fotogaléria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára