25 októbra 2015

Podunajské Biskupice

Rozlohou 42,5 km² je síce najväčšia mestská časť Bratislavy, ale 7/8 územia tvoria polia. Cez Podunajske Biskupice viedla tzv. Jantárova cesta, ktorá smerovala z Ríma na pobrežie Baltskeho mora. V Podunajských Biskupiciach je rimskokatolícky Kostol svätého Mikuláša z roku 1221, kúria Juraja Alberta z 18. storočia, morový stĺp sv. Trojice z roku 1730 či kláštor Milosrdných sestier Svätého kríža.

:: Slovensko > Bratislava > Podunajské Biskupice

Podunajské Biskupice

erb Podunajské Biskupice Počet obyvateľov: 23.000
Rozloha: 42,5 km²
Okres: Bratislava II
Poloha: 48°07'29.7"N 17°12'40.9"E / mapa
Nadmorská výška: 130 m n.m.

Erb V červenom štíte na zelenej pažiti stojaci striebrobradý biskup v striebornom rúchu a striebornej mitre, so zlatým pektorálnym krížom, pred sebou držiaci zlatú položenú knihu a pravošikmú zlatú berlu. Hovoriaci a hagiografický symbol sv. Mikuláša, patróna miestneho kostola, vychádzajúci z obsahu 3 pečatidiel z 18. st.

Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Podunajské Biskupice s rozlohou 42,5 km² sú najväčšou mestskou časťou Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, ku ktorému boli pripojené 1. januára 1972. Sú súčasťou okresu Bratislava II. a so svojimi cca 23 tisíc obyvateľmi patria medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce mestské časti. Ležia v severozápadnom cípe Žitného ostrova, na východnom okraji Bratislavy na súradniciach 17°12' východnej dĺžky, 48°07' severnej šírky, priemerne 130 m nad morom.

Rieka Dunaj

Žitný ostrov bol súčasťou rímskeho impéria od roku 6 p.n.l. Hranica rímskej ríše - Limes Romanus – v strednej Európe sledovala koryto vtedajšieho Dunaja. Pred tisíc rokmi na úseku dnešného Dunaja medzi Bratislavou a Medveďovom až po ústie rieky Ráby v tých časoch ešte neexistovalo súčasné hlavné koryto. Rieka Dunaj tiekla niekde v priestoroch bratislavských ulíc Grösslingová a Mlynské nivy smerom na Vrakuňu. Odtiaľ približne v toku dnešného Malého Dunaja po Kolárovo, kde zľava do neho vtekala rieka Váh a obchádzala zo severnej strany územie mesta Komárno.

Tento vodopisný pohľad potvrdzuje sklon povrchu Žitného ostrova, ktorý smerom zo západu na východ prirodzene klesá. Komárno má nadmorskú výšku o 16 m nižšiu než Bratislava a povrch ostrova smerom na sever tiež klesá. Z tohto dôvodu priľahlý priestor malého Dunaja leží o 4-5 metrov nižšie než na južnej strane ostrova pásmo stredovekého Veľkého Dunaja (stav bol približne rovnaký ešte aj pred vznikom vodného diela Gabčíkovo). Kvôli týmto výškovým pomerom územia pod Bratislavou smerom na Šamorín a Gabčíkovo rieka Dunaj a jej ramená často menili svoje korytá, kým postupným vývojom vzniklo dnešné hlavné koryto Dunaja.

História

Okrem farského kostola sú v Biskupiciach ďalšie dva kostoly. V areáli bývalého kláštora milosrdných sestier Svätého kríža sa nachádza kostol Sv. Kríža vybudovaný v povojnových rokoch, vysvätený až vroku 1992. Bol to prvý kostol v Bratislave vysvätený po zmene spoločenského systému u nás. Ďalší neskororenesančný kostol tvorí jednoloďová budova kostola sv. Jozefa. Dal ju postaviť Juraj Szelepcsényi, ostrihomský arcibiskup v roku 1681.

Význam Biskupíc určovali tri dôležité prechody cez dunajské ramená: smerom na Rusovce na Viedeň,na Prievoz do Bratislavy acez Vrakuňu smerom na Trnavu. Táto poloha ovplyvnila aj osud obyvateľov, ktorí včasoch mierových sa vzmáhali, bohatli, počas vojen boli plienení, odvlečení.

V17. storočí obyvateľstvo bojovalo proti dvom nepriateľom: proti viedenskému dvoruasúčasne proti Turkom.Posledný pochod tureckých dobyvateľov vroku 1683 vrhá Biskupice do záhuby. Sultán Galga cestou zobliehania Viedne zničil Šamorín, Biskupice, Komárov aj Vrakuňu. Na spustošené miesta sa časom prisťahovali ľudia, ale predchádzajúcu životnú úroveň Biskupice už nikdy nedosiahli.

Najstaršou budovou Biskupíc bol Išpánsky dom z 13. str., ktorý bol zbúraný v 1960 rokoch. Najstarším kaštieľom mestečka teda bol arcibiskupský kaštieľ, zvaný aj Palugyaiho kúria. V rokoch 1779-1786 bol postavený aj prekrásny barokový kaštieľ, patriaci rodine Ormosdyovcov. V 18. storočí bol dokončený aj letný kaštieľ kardinála Jozefa Batthyániho slúžiaci ako jeho letná rezidencia na území Biskupíc, vlese Lieskovec. Kúriu Juraja Alberta po vymretí dostala do vlastníctva rodina Linzbothovcov.

Zaujímavosti: Jantárova cesta, rimskokatolícky Kostol svätého Mikuláša, kúria Juraja Alberta z 18. storočia, morový stĺp sv. Trojice z roku 1730, kláštor Milosrdných sestier Svätého kríža.

Pamiatky, zaujímavosti, atrakcie

  • Rieka Dunaj - najvýznamnejšia a druhá najväčšia rieka Európy preteká krajinami Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina. Slovenský úsek Dunaja je hraničnou riekou. Až na niekoľko krátkych úsekov tvorí prirodzenú vodnú hranicu so susedným Rakúskom a Maďarskom. Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava, je jedným zo 4 hlavných európskych miest, ležiacich na tejto rieke, ako Viedeň, Budapešť a Belehrad. Rieka Dunaj je významnou dopravnou tepnou a tiež poskytuje pestré možnosti milovníkom cestovania, rekreácie a plavby.
  • Jantárová cesta - významná obchodná tepna spájala pobrežie Jadranu s Pobaltím. Najintenzívnejšie sa využívala najmä v období od konca 7. stor. pred n. l. až do 5. stor. n. l. Jantár bol charakteristickým vývozným artiklom pobaltských krajín, o ktorý mala záujem Rímska ríša. Využíval sa na výrobu ozdobných predmetov. Okrem jantáru sa smerom na juh prepravovali najmä kožušiny, kože a otroci, smerom na sever zasa výrobky z drahých kovov či zo skla.
  • Kostol svätého Mikuláša - bol vybudovaný v roku 1221 najmä z lomového kameňa bratislavských kameňolomov. Dátum 1221 považujeme za hodnoverný, hoci priamy dôkaz o ňom nemáme. Dôkazom veľkej minulosti je listina pápeža Inocenta IV. z roku 1254, ktorou farnosť svätého Mikuláša v Biskupiciach daroval Gerhardovi Pármaimu. Budova bola postavená v ranogotickom štýle.
  • Kúria Juraja Alberta - budovu kúrie tvorí prízemný rozľahlý dom, ktorý umožňoval pohodlné bývanie. Okolo neho sa nachádza rozľahlý park s niekoľko pridružených stavieb a hospodárskych objekatov. Najrozsiahlejšie plochy parku s cennými drevinami sa tiahnu smerom na východ. V druhej polovici 20. st. bol park postupne zastavaný a jeho skladba zväčša zlikvidovaná. Zachovala sa iba časť gaštanovej aleje južne od historickej budovy.
  • Morový stĺp sv. Trojice - hlavnému námestiu v Podunajských Biskupiciach dominuje Trojičný stĺp. Ide o mimoriadne cennú sakrálnu pamiatku, ktorá bola na námestie postavená na pamiatku morovej epidémie v r. 1714-1715. Stĺp sv. Trojice vztýčili v r. 1730. Klasicistický stĺp má podstavec v tvare hranola, ktorý má po stranách ploché výrezy, v ktorých sú umiestnené nápisové dosky a súsošie svätcov.
  • Kláštor Milosrdných sestier - slovenskú provinciu Milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá vznikla v roku 1927, tvorí v súčasnosti 20 sesterských komunít na Slovensku a jedna spoločná komunita sestier medzi Slovákmi na Gemelčičke a Novej Hute v Rumunsku. Sestry ošetrujú chorých, vyučujú v školách, sú zapojené do služby Cirkvi. Od roku 2002 pôsobia slovenské sestry aj v Rusku.
  • Kaštieľ Lieskovec - alebo Letohrádok Lieskovec sa nachádza sa v mestskej časti Bratislavy Podunajských Biskupiciach v miestnej časti Lieskovec. Kaštieľ dal postaviť kardinál Jozef Batthyányi v rokoch 1779 – 1783. Pôvodne stál uprostred arcibiskupskej záhrady. Výzdoba kaštieľa je zničená, používa sa ako sklad, čalúnnictvo, nájomné ubytovanie.
  • Múzeum obchodu - história múzea sa začala písať v roku 1982, kedy vzniklo dokumentačné centrum pri niekdajšom Ministerstve obchodu SSR. Prvá stála výstava bola otvorená 9. mája 1990 v Klobušiciach a následne 1. 1. 1991 sa dokumentačné centrum transformovalo na samostatnú inštitúciu s vlastným štatútom a názvom: Múzeum obchodu. Trvalá expozícia sa v r. 2005 presunula do Bratislavy na Linzbothovu 16. Múzeum obchodu má stále expozície aj v Českom Krumlove (C.K. Kupecký krám) a v centre Bratislavy na Bielej ulici 6 / Obchod v múzeu.

Hotely, apartmány, ubytovanie

Kontakty

Miestny úrad Bratislava-Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11
821 06 Bratislava

Tel: +421(2)45248088
email: info@mupb.sk
www.biskupice.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Zdravie
- Školstvo
- Doprava

Fotogaléria

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára