14 októbra 2015

Záhorská Bystrica

Si napriek rozvoju stále zachováva vidiecky charakter a tradície. Z historickych pamiatok sú najvýznamnejšie napríklad baroková fara, rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pav1a apoštolov a Kaplnky svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie Lurdskej, svätého Kozmu a Damíana a Kaplnka svätého Vendelína.

:: Slovensko > Bratislava > Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica

erb Záhorská Bystrica Počet obyvateľov: 5.206
Rozloha: 32,3 km²
Okres: Bratislava IV
Poloha: 48°14'21.5"N 17°02'17.2"E / mapa
Nadmorská výška: 175 m n.m.

Erb V červenom štíte striebroodetí, zlatými prstencami nimbovaní svätci, svätý Peter a svätý Pavol, obaja v ľavici pred sebou so zlatou knihou, prvý v pravici s veľkým zlatým kľúčom, druhý so zlatým skloneným mečom.

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát. Po prvý krát sa spomína ako osada Pystrich v darovacej zmluve kráľa Karola Róberta z roku 1314. Mestskou časťou Bratislavy sa ako obec stala v roku 1972, ale aj napriek tomu si stále zachováva svoj vidiecky charakter a tradície. Viacerí obyvatelia stáčajú med, pestujú obilie, turešinu, zemiaky, zelé alebo vinič.

Ak máte štastie, medzi ročnými obdobiami môžete zachytiť žatvu, tradičné tlačenie kapusty, vyorávanie zemiakov, alebo oberanie hrozna. K pamiatkam patrí barokový kostol sv. Petra a Pavla, tradičná architektúra v podobe malých modrých domčekov. Bratislavský lesopark, pútnické miesto Marianka, ale aj neďaleký hrad Pajštún sú skvelým miestom na turistiku či bicykel v prekrásnom lesnom prostredí. Na svoje si určite prídu milovníci vína a tradičnej domácej kuchyne.

Zaujímavosti: vidiecky charakter, baroková fara, rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pav1a apoštolov, Kaplnky svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie Lurdskej, svätého Kozmu a Damíana a Kaplnka svätého Vendelína, hrad Pajštún, Železná studnička.

Pamiatky

História

Záhorská Bystrica sa po prvý raz spomínala v roku 1314 v darovacej listine uhorského kráľa Karola I. Róberta. V minulosti sa označoval ako Pistrich, Byzhrycza, po maďarsky Besztercze, po nemecky Bissternitz alebo Wisternitz. Dedina bola poddanskou osadou stupavského panstva. V roku 1377 ju uhorský kráľ Ľudovit I. Veľký daroval paulínom z Marianky. Ako jednu z prvých obcí ju postupne začali osídľovať kolonisti z Chorvátska, neskôr roľníci z Moravy, Rakúska a zo susedných panstiev. V daňovom súpise z toho obdobia sa Záhorská Bystrica označuje ako Bystrica, dedina Slovákov a Chorvátov.

V rokoch 1624-1752 bola Záhorská Bystrica farnosťou aj pre obyvateľov Lamača, čo znamenalo zblíženie oboch dedín napriek tomu, že mali rôznych zemepánov. V 18. storočí obec získala povesť najbohatšej dediny záhorskej časti Bratislavy. Mala nielen veľký počet obyvateľov (1.503), ale aj významnú poľnohospodársku produkciu. Bystričania boli známi pestovatelie a predávali v Bratislave aj vo Viedni. Známe sú špeciálne pestované zemiaky – kifle (rohlíčky) a samozrejme výborná kapusta – zelé. V okrajových častiach chotára – Strmé vŕšky, Dievčí hrádok, Boháčky, Kerepušky, Piesky, Vrchná a Dolná hora sa pestovalo ovocie a vinič.

Záhorská Bystrica bola v roku 1972 pričlenená k hl. mestu Bratislava za účelom rozvoja hlavného mesta smerom na severozápad. Katastrálne územie predstavuje rozlohou štvrté najväčšie územie spadajúce pod mesto Bratislava, charakteristické svojím trojuholníkovým tvarom.

Ubytovanie, Hotely

Kontakty

Miestny úrad MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1
843 57 Bratislava 48

IČO: 00 604 887
Tel: +421(2)69204915
email: starosta@zahorskabystrica.sk
www.zahorskabystrica.sk
- Stavebný úrad
- Životné prostredie
- Turistika
- Zdravie

Fotogaléria

Záhorská Bystrica Záhorská Bystrica Železná studnička Malé Karpaty Hrad Pajštún Bratislavský lesopark

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára