10 decembra 2016

Academia Istropolitana

Dnešná Bratislava ako univerzitné mesto má dávnu univerzitnú tradíciu, datujúcu do XV. st. Už v roku 1467 bola tu založená univerzita, vo vtedajších listinách spomínaná ako „Universitas Istropolitana" a podnes spomínaná ako „Academia Istropolitana", nazvaná tak podľa Bratislavy (Istropolis = Dunajské mesto).

:: Slovensko > Bratislava > Sprievodca po Bratislave

Túto univerzitu založil kráľ Matej Corvin, ktorý ju umiestil práve v Bratislave, teda nie v strede krajiny, v Budíne, ale na západnom okraji vtedajšieho Uhorska, aby tak prilákal aj študentov zo susedných krajín.

Zriadením univerzity v Bratislave poveril Matej ostrihomského arcibiskupa Jána Vitéza, ktorý ako jej kancelár v krátkom čase postaral sa o jej umiestenie aj o profesorské sily pre ňu. Univerzitu umiestnil v dome rodiny Ventúrovej, podľa ktorej sa pomenovala aj ulica Ventúrskou (dnešná Jiráskova), a jej slávnostné otvorenie bolo 20. júla 1467. Kancelár Vitéz všemožne sa staral o získanie čo možno najlepších profesorských síl, aby ústav mohol byť na vyso-kej vedeckej úrovni. Najmä z viedenskej univerzity získal viacerých význačných pedagógov a tak „Universitas Istropolitana" začala svoju činnost veľmi sľubne.

„Universitas Istropolitana" v prvých svojich rokoch skutočne vyvíjala čulú činnosť, mala úzke styky aj s ostatnými európskymi univerzitami, no potom, nevedno prečo ju v roku 1471 najlepšie profesorské sily opúštajú. Smrť kancelára univerzity, Jána Vitéza roku 1472 stáva sa potom hlbokým úderom pre túto bratislavskú univerzitu. Po roku 1473 prestávajú už konkrétnejšie správy o jej profesoroch i žiakoch a mlčia o nej aj matriky univerzít. Presný dátum jej zániku dnes už nevieme. Listina z roku 1492 spomína „Universitas IstropoIitana" ako dávnejšie už zaniklú a v tom čase jej budova slúži už za sklad kráľovských zbraní.

Dnes len pamätná tabuľa na jej niekdajšej budove pripomína nám túto univerzitu, ktorá pre nás má predsa len osobitný význam: bola to prvá univerzita na území Slovenska, a to dokonca tu v našej metropole, kde i dnes máme univerzitu, ktorá môže, nadväzovať až na dávne, stredoveké univerzitné tradície nášho mesta.

Z histórie cestovného ruchu na Slovensku

* Vyššie uvedený text bol publikovaný v brožúre z roku 1957, ktorá slúžila ako informačný a turistický sprievodca návštevníkom mesta Bratislavy (akýsi predchodca dnešných bedekrov).

Publikácia bola bohato ilustrovaná obrázkami, ktoré tvoria unikátne zábery vtedajšej Bratislavy.

Zdroj: historický Sprievodca po Bratislave z r. 1957


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára