05 decembra 2016

Album zločincov spred 500 rokov

V bratislavskom Achtpunkte už z r. 1437 nachádzame aj listiny so zoznamom mien vtedy známych trhových zlodejov. Predchodca dnešného albumu zločincov pravda, ešte bez odtlačkov prstov a bez fotografií, nachádzajú sa aj mená najobávanejších vtedajších zločincov ktorými boli napríklad: jednooký Michal Zigelknecht, istý Štutfaul s drevenou nohou, Jansen Červen so ženou a ďalší.

:: Slovensko > Bratislava > Sprievodca po Bratislave

žalár

Spoločnosť je od nepamäti konfrontovaná a týraná zločincami, ktorí jej spôsobujú strach. Pred týmto sa snaží chrániť. Zločincov trestá v domnieke, že trestom budú napravení. Vymýšľajú a vytvárajú sa najrôznejšie spôsoby trestania, prostredie, nástroje, situácie, ktoré na nich spoločnosť aplikuje a snaží sa ich "napraviť" s nádejou, že ak zažijú utrpenie na vlastnej koži, tak prestanú spôsobovať utrpenie iným a skončia so zločinom. "Normálna" spoločnosť vymýšľa žaláre, mučenie, aby im spôsobila to, čo oni spôsobujú jej.

spravodlivosť

Spoločnosť si zriaďuje väznice a psychiatrické ústavy, kam zatvára bytosti, ktoré sú veľmi odlišné od štandardu. Mnoho týchto odli-šných bytostí je pre "normálnu" spoločnosť nebezpečných, pretože sa jedná o zlodejov, klamárov a vrahov. Tí sú považovaní za nebe-zpečných celkom zrejme, pretože ostatným škodia. Týchto spoločnosť separuje a zatvára do žalárov.

spravodlivosť

Jestvujú aj bytosti, ktoré myslia neštandardne, ale spoločnosti neškodia, aspoň nie priamo a zjavne. Sú považovaní za chorých na mysli. Ubližujú skôr sebe, alebo sú pre spoločnosť nebezpečné ich myšlienky a názory. Ich choroba je psychického charakteru s rôznym stupňom postihnutia tzv. blázni, psychopati a iní narušení. Týchto spoločnosť separuje a zatvára do psychiatrických ústavov.

spravodlivosť

Ďalšie skupiny separovaných osôb sú zotročené bytosti. Otroci sú neslobodní ľudia, ktorí sú považovaní za menejcenných, často sú využívaní na nútené práce pre iné bytosti. Jedná sa o malé skupiny umiestnené u majiteľov fariem, manufaktúr, alebo o celé etniká a národy, napríklad černosi, cigáni, židia.

spravodlivosť

Lenže výkon súdenia, väznenie, mučenie zločincov sú pre bežného občana nepríjemné činnosti, preto ich vykonávajú na to určení jedinci - kati, bachari, vyšetrovatelia, sudcovia. Ich charakter je často veľmi blízky a podobný zločincovmu. Simulujú odplatu. Teda podnikajú situácie spôsobujúce utrpenie zločincovi. Spoločnosť často nechá týchto zástupcov spravodlivosti konať samostatne, neuvedomiac si, že situácia nápravy zločincov sa často zvrhne na zločinnosť na zločincoch.

spravodlivosť

Vzniká nová forma nespravodlivosti, kedy nepozorná spoločnosť začína páchať zlo prostredníctvom zločincov infiltrovaných do výkonu spravodlivosti a to aj na nevinných obetiach. Spoločnosť musí dbať, aby sa takéto chyby nediali, pretože je tiež za svoje činy zodpovedná. Ak v spoločnosti jestvujú bytosti, ktoré túto nespravodlivosť a zločinnosť vykonávateľov "spravodlivosti" vidia, musia na ňu poukázať. Je potrebné zjednať nápravu, poškodeným sa verejnosť musí ospravedlniť.

spravodlivosť

Ak jedinci, poukazujúci na zločinnosť ochráncov spravodlivosti nie sú vypočutí, resp. ich svedectvo je ututlané, alebo odmietané, zľahčované a podobne, alebo je spoločnosť omámená informačným jedom v podobe cielených a úmyselných dezinformácií, napríklad zavádzajúcim mediálnym ovplyvňovaním verejnej mienky, môžu prezrevší jedinci vykonať osobne nápravu neprávostí za nevedomú spoločnosť s prihliadnutím na karmickú zodpovednosť z aktu nápravy. Táto forma spravodlivosti je zakotvená v Ústave, ako "záchranná brzda" pre ochranu spoločnosti pri zlyhaní (zneužití) príslušných inštitúcií.

Z histórie cestovného ruchu na Slovensku

* Vyššie uvedený text bol publikovaný v brožúre z roku 1957, ktorá slúžila ako informačný a turistický sprievodca návštevníkom mesta Bratislavy (akýsi predchodca dnešných bedekrov).

Publikácia bola bohato ilustrovaná obrázkami, ktoré tvoria unikátne zábery vtedajšej Bratislavy.

Zdroj: historický Sprievodca po Bratislave z r. 1957


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára